ZOZ10E

Geochemie

KGEVGarant předmětu: prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Geochemie je hraničním oborem mezi geologií, chemií a ostatními přírodními vědami. Přednáška je určena posluchačům Fakulty životního prostředí a je koncipována jako přehled základních poznatků geochemie s akcentem na ekologii. Posluchači budou seznámeni se základními principy geochemie, instrumentálními metodami geochemie, kosmochemií a chemickým vývojem sluneční soustavy, geochemií magmatických a sedimentárních procesů, izotopovou geochemií a geochronologií, základními geochemickými cykly a geochemickým vývojem Země. Součástí přednášky je přehled hlavních globálních změn v minulosti Země.

Kmenová literatura

1Geochemie (V. Bouška et al. eds), Academia Praha 1980, 21-004-81.
2Principles of Environmental Geochemistry, G. Nelson Eby, 2003, 500pp., Thomson, IBSN 0-122-29061-5.

Doporučená Literatura

1Geochemie (V. Bouška et al. eds), Academia Praha 1980, 21-004-81.
2Principles of Environmental Geochemistry, G. Nelson Eby, 2003, 500pp., Thomson, IBSN 0-122-29061-5.