DEAE05Y

Teorie systémů a aplikovaná systémová věda

KSIGarant předmětu: prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:.
Popis, cíl a formy výuky:Koncepce moderní Teorie systémů a aplikované systémové vědy v ekonomii, managementu a vybraných technických disciplinách. Aplikace robustní a měkké metriky při analýze a řízení systémů. Základy systémového myšlení. Seminář se otevírá v letním semestru, účastníci semináře zpracovávají vybrané části odborné literatury a prezentují je, zpracovávají individuální projekt. Katedra studentům zapůjčuje odbornou literaturu ke studiu.

Kmenová literatura

1CHECKLAND, P.: Systems Thinking, Systems Practice. New York : George Braziller, 2006, 352 pp. ISBN 10-0-8076-0453-4.
2MARAKAS, G. M.: Decision Support Systems in the 21st Century. Prentice Hall, 2003, 564 pp. ISBN 0-13-092206-4.
3SKYTTNER, L: General Systems Theory : Perspectives, Problems, Practice. World Scientific Publishing Company, 2006. 536 pp. ISBN-13: 978-9812564672.
4FLOOD, R, L.: Dealing with Complexity : An Introduction to the Theory and Application of Systems Science. Springer, 1993, 296 pp. ISBN-13: 978-0306442995.
5WARFIELD, J, N.: An Introduction to Systems Science. World Scientific Publishing Company, 2006. 432 pp. ISBN-13: 978-9812567024.
6GERALD, M. W.: An Introduction to General Systems Thinking. Dorset House Publishing Company, 2001. 320 pp. ISBN-13: 978-0932633491.
7KLIR G., (ed.): Facets of Systems Science. New York : Plenum Press, 1991. 764 pp. ISBN: 0306466236.
8PENROSE, R: The Road to Reality. Knopf , 2005. 1136 pp. ISBN-13: 978-0679454434.
9LASZLO, E: The Systems View of the World. Hampton Press, 1996. 103 pp. ISBN-13: 978-1572730533.
10TURBAN, E: Decision Support Systems and Intelligent Systems. Prentice Hall, 2004. 960 pp. ISBN-13: 978-0130461063.
11PERY, J.: Knowledge, Possibility, and Consciousness. MIT Press, 2001. ISBN 0-262-16199-0.

Doporučená Literatura

1CHECKLAND, P.: Systems Thinking, Systems Practice. New York : George Braziller, 2006, 352 pp. ISBN 10-0-8076-0453-4.
2FLOOD, R, L.: Dealing with Complexity : An Introduction to the Theory and Application of Systems Science. Springer, 1993, 296 pp. ISBN-13: 978-0306442995.
3GERALD, M. W.: An Introduction to General Systems Thinking. Dorset House Publishing Company, 2001. 320 pp. ISBN-13: 978-0932633491.
4TURBAN, E: Decision Support Systems and Intelligent Systems. Prentice Hall, 2004. 960
5MARAKAS, G. M.: Decision Support Systems in the 21st Century. Prentice Hall, 2003, 564 pp. ISBN 0-13-092206-4.
6PERY, J.: Knowledge, Possibility, and Consciousness. MIT Press, 2001. ISBN 0-262-16199-0.