DEAE09Y

Měkké systémy, metodologie a aplikace

KSIGarant předmětu: prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Absolvování standardních předmětů OR/MS v rozsahu magisterského stupně studia
Popis, cíl a formy výuky:Přehled deskriptivních a normativních modelů pro analýzu a řízení systémů v managementu a ekonomii. Softwarová podpora, přehled standardního software a software pro R&D. Systémové metametodologie a metodologie modelování.

Kmenová literatura

1Gighg, J.P.: System Design Modeling and Metamodeling. Plenum Press, New York and London, 1991.
2Checkland, P.: Systems Thinking, Systems Practice. John Wiley, Chichester, 1981.
3Checkland, P., Scholes, J.: Soft System Metodology In Action. John Wiley, Chichester, 1990.
4Journal of Applied System Analysis (selected articles).
5Decision Support Systems, (selected articles), North-Holland.

Doporučená Literatura

1Gihg, J.P.: System Design Modeling and Metamodeling. Plenum Press, New York and London, 1991.
2Checkland, P.: Systems Thinking, Systems Practice. John Wiley, Chichester, 1981.
3Checkland, P., Scholes, J.: Soft System Metodology In Action. John Wiley, Chichester, 1990.
4Journal of Applied System Analysis (selected articles).
5Decision Support Systems, (selected articles), North-Holland.