ZEZ27Z

Speciální hydrogeologie

KGEVGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:základy geologie
Popis, cíl a formy výuky:Předmět je zaměřen na část speciální hydrogeologie související s využíváním zdrojů pitné vody, její ochranou a s obohacováním zásob.

Kmenová literatura

1Mucha, I., Šestakov, V. M., 1987: Hydraulika podzemných vod. Bratislava, Alfa, 344 s.
2Šilar, J. 1993: Hydrogeologie.- Přírodovědecká fakulta, Praha
3Fetter, C.W., 1999: Contaminant Hydrogeology; Prentice Hall
4Lee, K., Fetter, C.W., McCray, J. E., 2002: Hydrogeology; Prentice Hall

Doporučená Literatura

1Landa, I., 2007: Speciální hydrogeologie. -elektronická forma, ČZU Praha, CD
2Fetter, C.W., 2000: Applied Hydrogeology;Prentice Hall