DEJE01Y

Vybrané kapitoly z práva

KPrGarant předmětu: JUDr. Viktor Jansa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky je kontrola zafixování a prohloubení jakož i důkladnější metodologické verifikace poznatků a znalostí o právu jako o význačném systému společenské normativní regulace. Sekundárně předmět slouží jako hlubší příprava na završení doktorandského studia v oblasti platných právních disciplín.

Kmenová literatura

1Gerlach a kol.: Teorie práva
2Tichý a kol.: Evropské právo
3Knapp: Velké právní systémy

Doporučená Literatura

1Homolková, J. a kol.: Základy právních nauk
2Kolektiv: Vybrané úmluvy a základní dokumenty Rady Evropy a Evropské unie, Brno,
3Vybrané právní předpisy
4Další literatura dle doporučení vyučujícího