ZOE02Z

Ochrana ŽP pro INFO

KGEVGarant předmětu: prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit posluchače s teoretickými praktickými a legislativními problémy ochrany ŽP. Přednášky poskytují zásadní poznatky pro specializované studium Informatika, včetně informačních systémů ochrany životního prostředí.

Kmenová literatura

1Baxter J.C., Aguilar M., Brown K., (1983): Heavy metals and persistent organics at a sewage sludge disposal site. J. Environm. Qual., 13,3: 311-319
2Bedient P.B., Rifai H.S., Newell C.J. (1994): Ground Water Contamination, Transport and Remediation. - Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey
3Bouwer E. J. (1981): Anaerobic Degradation of Halogenated I - abd 2-Carbon Organic Compounds.Environ.Sci.Tech Vo IO (5): 596-599
4Bláha K. (1995a): Základy hodnocení rizika (Fundamentals of Risk Assessment), in Ekologický auditing II - Managment rizik, (Ecological Auditing II - Risk Management), A U.S.A.I.D.

Doporučená Literatura

1Wittlingerová Z., Jonáš F. (2001): Ochrana životního prostředí, ČZU - skripta
2Dirner V. et al.., (1997): Ochrana životního prostředí, Praha, MŽP