ZOE71E

Tvorba a ochrana ŽP VSRR

KGEVGarant předmětu: prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit posluchače s teoretickými praktickými a legislativními problémy ochrany ŽP. Přednášky poskytují zásadní poznatky pro specializované studium VSRR. Reagují na požadavky na státní správu, včetně reálného uplatnění strategie udržitelnosti, vyplývající ze vstupu ČR do EU.

Kmenová literatura

1Baxter J.C., Aguilar M., Brown K., (1983): Heavy metals and persistent organics at a sewage sludge disposal site. J. Environm. Qual., 13,3: 311-319
2Bedient P.B., Rifai H.S., Newell C.J. (1994): Ground Water Contamination, Transport and Remediation. - Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey
3Bouwer E. J. (1981): Anaerobic Degradation of Halogenated I - abd 2-Carbon Organic Compounds.Environ.Sci.Tech Vo IO (5): 596-599
4Bláha K. (1995a): Základy hodnocení rizika, in Ekologický auditing II - Managment rizik, A U.S.A.I.D.

Doporučená Literatura

1Wittlingerová Z., Jonáš F. (2001): Ochrana životního prostředí, ČZU - skripta
2Dirner V. et al.., (1997): Ochrana životního prostředí, Praha, MŽP