DEUE09Y

Finanční management

KOFGarant předmětu: doc. Ing. Antonín Valder, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní před komisí
Předpoklady:absolvent magisterského studia
Popis, cíl a formy výuky:Hlavím cílem je seznámit posluchače doktorského studia s aktuálními teoretickými i praktickými aspekty finančního managementu v podmínkách ČR, jakož i v globálním prostředí. Důraz je kladen zejména na aktuální pojetí finanční analýzy a plánování podniků jako pilířů finančního řízení, dále na oblast investičního rozhodování a metod hodnocení těchto projektů (včetně podmínek rizika a nejistoty). V neposlední řadě je cílem tohoto kurzu rovněž seznámit s aktuálními otázkami dividendové teorie a její praktické implementace.

Kmenová literatura

1Levy, H., Sarnat, M.: Kapitálové investice a finanční rozhodování, Grada, Praha 1999
2Brealey,R.A., Myers,S.C. : Teorie a praxe firemních financí
3Gaughan,P.A. : Mergers, Acquisition and Corporate Restructurings. Hoboken, NJ : John Wiley and Sons, 2007
4Marek, P. akol. : Studijní průvodce financemi podniku. Praha. Ekopress, 2006
5White, G.I., Sondhi,A.C., Fried,D. : The Analysis and Use of Financial Statements. Hoboken, NJ : John Wiley and Sons, 2003

Doporučená Literatura

1Strouhal,J. : Finanční řízení firmy v příkladech. Brno, Compurers Press, 2006
2Valach,J. : Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha, Ekopress, 2006
3Valach,J. a kol.: Finanční strategie. Praha. Institut svazu účetních, 1997
4Zmeškal,Z. a kol. : Finanční modely. Praha, Ekopress, 2004