DEAE01Y

Matematické modelování

KSIGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu
Předpoklady:Základní znalosti ekonomiky a řízení, ekonomicko-matematických metod a systémové analýzy. Teorie systémů a aplikovaná systémová věda, statistické modelování.
Popis, cíl a formy výuky:Seznámení s různými modelovými nástroji používanými při ekonomickém rozhodování. seznámení s modelovou tvorbou, zejména v oblasti APK, konstrukčními zvláštnostmi a vypovídací schopností modelů různého typu. Naučit se simplifikovat, strukturalizovat a formalizovat realitu.Forma výuky s distančními prvky.

Kmenová literatura

1Gingel,V.: Modelovanie a simulácia na PC. Grada, Praha, 1992.
2Hušek, R., Maňas, M.: Matematické modely v ekonomii, ANTL, Praha, 1989.
3Kuneš, J. a kol.: Základy modelování, TKI, SNTL, Praha, 1989.
4Havlíček, J.: Stochastické modely, skripta, SPN, Praha, 1979.
5Pokorný, M.: Umělá inteligence v modelování a řízení. BEN, Praha, 1996.
6Získal, J.: Systémová analýza a modelování I. Učební texty, PEF, ČZU v Praze, 1998.
7Získal, J., Brožová, H., Švasta, J.: Systémová analýza modelování II. Učební texty, PEF, ČZU v Praze, 2000.
8Gigh, J.P.: System Design Modeling and Metamodeling. Plenum Press, New York and London, 1991.
9Lai,Y.J., Hweng, C.L.: Fuzzy Mathematical Programming, Springer Verlag, Berlin-Heidrberg,1992.
10Keller, G., Nuttgens, M., Scheer, A.W.: Semantische Prozezmodellierung, in: Veroffentlichungen des Instituts fur Wirtschaftsinformatik, Saarbrucken, 1992, Nr. 89.
11Knowles, T.W.: Management Science-Building and Using Models. IRWIN, 1989.
12Sheer, A.W.: ARIS -Modellierungsmethoden, Metamodelle, Anwendungen, Berlin, 1998.
13Šimkovič,J.: Systémové modelovanie v ekonómii. Alfa Bratislava, 1979.

Doporučená Literatura

1Gingel,V.: Modelovanie a simulácia na PC. Grada, Praha, 1992.
2Hušek, R., Maňas, M.: Matematické modely v ekonomii, ANTL, Praha, 1989.
3Kuneš, J. a kol.: Základy modelování, TKI, SNTL, Praha, 1989.
4Havlíček, J.: Stochastické modely, skripta, SPN, Praha, 1979.
5Pokorný, M.: Umělá inteligence v modelování a řízení. BEN, Praha, 1996.
6Získal, J.: Systémová analýza a modelování I. Učební texty, PEF, ČZU v Praze, 1998.
7Získal, J., Brožová, H., Švasta, J.: Systémová analýza modelování II. Učební texty, PEF, ČZU v Praze, 2000.
8Gigh, J.P.: System Design Modeling and Metamodeling. Plenum Press, New York and London, 1991.
9Lai,Y.J., Hweng, C.L.: Fuzzy Mathematical Programming, Springer Verlag, Berlin-Heidrberg,1992.
10Keller, G., Nuttgens, M., Scheer, A.W.: Semantische Prozezmodellierung, in: Veroffentlichungen des Instituts fur Wirtschaftsinformatik, Saarbrucken, 1992, Nr. 89.
11Knowles, T.W.: Management Science-Building and Using Models. IRWIN, 1989.
12Sheer, A.W.: ARIS -Modellierungsmethoden, Metamodelle, Anwendungen, Berlin, 1998.
13Šimkovič,J.: Systémové modelovanie v ekonómii. Alfa Bratislava, 1979.