DEUE01Y

Finance regionální správy

KOFGarant předmětu: doc. Ing. Antonín Valder, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní před komisí
Předpoklady:absolvent magisterského studia
Popis, cíl a formy výuky:Využití principů finančního hospodaření orgánů územní samosprávy při zajištění veřejných statků municipalitami.

Kmenová literatura

1Brůha, M.: Veřejná správa, Praha NS 1998
2Hamerníková, B. a kol.: Veřejné finance, Victoria Publishing, Praha, 1996
3Koudelka, Z.: Obce a kraje podle reformy veřejné správy v roce 2000, Linde Praha, 2000
4Kovařík, M.: Státní správa a územní samospráva v Evropě, SMO Praha, 1990
5Kraftová, I.: Finanční analýza municipální firmy, C.H. Beck, 2002
6Musgrave, R.A.: - Musgrave, P.B.: Veřejné finance v teorii a praxi, Management Press, Praha, 1994
7Ochrana, F.: Veřejný sektor a efektivní rozhodování, Management Press, Praha, 2001
8Ochrana, F.: Veřejné zakázky, Ekopress, s.r.o., Praha, 2004
9Marková, H.: Finance obcí, měst a krajů. Linde Praha 2000
10Peková, J.: Hospodaření a finance územní samosprávy , Management Press, Praha 2004

Doporučená Literatura

1Peková, J.: Hospodaření a finance územní samosprávy , Management Press, Praha 2004
2Marková, H.: Finance obcí, města a krajů, Linde 2000