DEUE04Y

Finance a úvěr

KOFGarant předmětu: doc. Ing. Antonín Valder, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní před komisí
Předpoklady:absolvent magisterského studia
Popis, cíl a formy výuky:Využití základních principů finančního systému při finančním rozhodování podnikatelských
subjektů s důrazem na zemědělsko - potravinářský komplex.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura

1Blake, D.: Analýza finančních trhů, Grada Publishing 1995
2Rose, P.,S.: Peněžní a kapitálové trhy, Victoria Publishing 1999
3Čížek, T.: Řízení finančních procesů, ČZU PEF 2003
4Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, Praha 1999
5Jílek, J.: Finanční rizika, Grada Publishing 2000