DEUE05Y

Jakost a certifikace potravin

KOFGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:magisterské studium
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je poskytnout teoretické i praktické znalosti k pochopení současné aplikace platných předpisů pro výrobu, skladování a prodej potravin se zaměřením na systémy řízení a kontroly jakosti a nezávadnosti potravin včetně harmonizace s EU a jejich certifikace.
Součástí výuky je zpracování projektu a jeho obhajoba.

Kmenová literatura

1Zákon č. 110/1997 Sb. v novelizovaném znění o potravinách a tabákových výrobcích
2Zákon č. 336/97 Sb. o potravinách pro zvláštní výživu v aktuálním znění
3Zákon č. 107/2001 Sb. o požadavcích na stravovací služby v aktuálním znění
4Zákon č. 452/2001 Sb. o označení původu a zeměpisných označení
5Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v aktuálním znění

Doporučená Literatura

1Červenka, J.: Jakost a certifikace potravin, PEF ČZU Praha 2001