DAE02Y

Metody projektového řízení

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 30
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Znalost základních modelů teorie grafů, především síťové analýzy. Dobrá orientace v problematice matematickém programování. Znalost základních technik deterministické a stochastické simulace. Orientace v problematice plánování a řízení projektů.
Popis, cíl a formy výuky:Předmět je organizován především formou přednášek nových metod a ukázek jejich potenciálního uplatnění. Součástí výuky jsou jednak konzultace k praktickému uplatnění probírané látky, jednak diskuse nad novými, teprve rozvíjenými metodami. Očekává se tvůrčí diskuse především v oblasti rozvoje netradičních postupů.

Kmenová literatura

1Fiala, P.: Projektové řízení, VŠE Praha, 2000.
2Goldratt, E.M.: Critical Chain, North River Press Publishing, Great Barrington, Massachusetts, 1997.
3Goldratt, E.M.: Kritický řetěz (český překlad), InterQuality, Praha,1999.
4Chrudina, L.: Projektové řízení. ARCH, Praha 1991.
5Kerzer H.:Project Management: A system Approach to Planning, Scheduling and Controlling. John Wiley & Sons, New York, 2000
6Knowles, T.W.: Management Science-Building and Using Models. IRWIN, 1989.
7Lai,Y.J., Hweng, C.L.: Fuzzy Mathematical Programming, Springer Verlag, Berlin-Heidrberg,1992.
8Leach, L. P.: Critical Chain Project Management, Artech House, 2000
9Maylor,H.: Project Management. Pitman Publishing 1996.
10Mareš, M.: Metoda kritické cesty s vágními délkami činností. Acta oeconomica pragensia, č 8/2000, VŠE Praha, 2000
11Rubinstein, R.Y., Melamed, B.: Modern Simulation and Modeling, Wiley, New York, 1998.

Doporučená Literatura

1Fiala, P.: Projektové řízení, VŠE Praha, 2000.
2Goldratt, E.M.: Critical Chain, North River Press Publishing, Great Barrington, Massachusetts, 1997.
3Goldratt, E.M.: Kritický řetěz (český překlad), InterQuality, Praha,1999.
4Chrudina, L.: Projektové řízení. ARCH, Praha 1991.
5Knowles, T.W.: Management Science-Building and Using Models. IRWIN, 1989.
6Lai,Y.J., Hweng, C.L.: Fuzzy Mathematical Programming, Springer Verlag, Berlin-Heidrberg,1992.
7Leach, L. P.: Critical Chain Project Management, Artech House, 2000
8Mareš, M.: Metoda kritické cesty s vágními délkami činností. Acta oeconomica pragensia, č 8/2000, VŠE Praha, 2000
9Maylor,H.: Project Management. Pitman Publishing 1996.
10Rubinstein, R.Y., Melamed, B.: Modern Simulation and Modeling, Wiley, New York, 1998.