DENE01Y

Dějiny ekonomických teorií

KETGarant předmětu: doc. Ing. Josef Brčák, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:zkouška z 0becné ekonomie I. a II.
Popis, cíl a formy výuky:Získání základních informací o vzniku a vývoji jednotlivých ekonomických škol a jejich teoretických koncepcí s důrazem na poválečné ekonomické teorie tvořící teoretický základ hospodářské politiky vyspělých tržních ekonomik. Specifika vývoje českého ekonomického myšlení. Základní formy výuky jsou přednášky.

Kmenová literatura

1R. Holman a kol.: Dějiny ekonomického myšlení, C.H.Beck, Praha, 1999

Doporučená Literatura

1R. Holman a kol.: Dějiny ekonomického myšlení, C.H.Beck, Praha, 1999
2B. Kadeřábková: Kapitoly z dějin ekonomických teorií, ČVUT, Praha, 1995