DENE02Y

Hospodářské politiky

KETGarant předmětu: doc. Ing. Josef Brčák, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Obecná ekonomie I., II.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem kurzu je získání znalostí a schopností orientace v základních teoretických přístupech k hospodářské politice, včetně analýzy praktických aplikací jejích nástrojů ve vyspělých tržních ekonomikách.

Kmenová literatura

1P. Froyen: Economic Policy, Theories and aplications, Mc.Grow Hill, 1998
2M. Mach: Makroekonomie III. díl, VŠE, Praha, 1999
3A. Slaný, M. Žák: Makroekonomická analýza a hospodářská politika, Praha, C.H. Beck, 2003

Doporučená Literatura

1P. Froyen: Economic Policy, Theories and aplications, Mc.Grow Hill, 1998
2M. Mach: Makroekonomie III. díl, VŠE, Praha, 1999
3A. Slaný, M. Žák: Makroekonomická analýza a hospodářská politika, Praha, C.H. Beck, 2003