DENE03Y

Mezinárodní ekonomie

KETGarant předmětu: doc. Ing. Josef Brčák, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomie I., II.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem kurzu je seznámit posluchače s teoretickými základy mezinárodních ekonomických vztahů, jak na makroúrovni, tak na mikroúrovni. Mezinárodní toky statků, služeb a kapitálu jsou důležitým činitelem působícím na základní národohospodářské agregáty a efektivnost fiskálních a monetárních politik země. Kurz doplňuje znalosti posluchačů o vnější sektor ekonomiky.

Kmenová literatura

1Dornbusch, R. - Fischer, S.: Makroekonomie, SPN a Nadace Economics, Praha, 1994
2Dornbusch, R.: Open Economy Macroeconomics, Basic Books, New York, 1980
3Mach, M.: Makroekonomie, 3. část, Melandrium, 2002
4Mundell, R.: International Economics, Macmillan, New York, 1968
5Soukup, A.: Mezinárodní ekonomie, Eurolex, Praha, 2006

Doporučená Literatura

1Dornbusch, R. - Fischer, S.: Makroekonomie, SPN a Nadace Economics, Praha, 1994
2Dornbusch, R.: Open Economy Macroeconomics, Basic Books, New York, 1980
3Mach, M.: Makroekonomie, 3. část, Melandrium, 2002
4Mundell, R.: International Economics, Macmillan, New York, 1968
5Soukup, A.: Mezinárodní ekonomie, Eurolex, Praha, 2006