DEPE03Y

Komunikace mezi kulturami (Aplikace v obchodním jednání)

KPsGarant předmětu: doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Výuka navazuje na výsledky výzkumů, provedených v posledních letech, které umožnily formulovat konzistentní teorii rozdílů mezi kulturami. Jedním z hlavních představitelů tohoto výzkumného proudu je profesor Berry z Cabridge University, Cambridge UK. Před ním v Cabridge tento obor rozvíjel prof. Jahoda. Navrhovaný předmět je možné považovat za součást odborné přípravy našich studentů na úkoly, se kterými se ve své praxi setkají v souvislosti s integrací České republiky do evropských struktur.
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům teoretické poznání podstaty rozdílů mezi kulturami a dovést je k osvojení praktických postupů, které pomáhají zajistit účinnou komunikaci mezi kulturami, a to zejména v oblastech obchodu a vedení lidí. Obchod, management i správa (jak podniková, tak i veřejná) v současném světě překračují národní hranice. Nezřídka pak jsou výsledky v těchto oblastech ovlivněny nedostatky v komunikaci, protože zúčastněné osoby si nerozumějí, a to na úrovni hlubší, než jakou představuje prosté porozumění jazykové. Metodicky bude výuka předmětu založena na kombinaci klasické přednášky a aktivní práce studentů na seminářích. Část aktivní činnosti studentů bude provedena formou sociálně psychologického výcviku. Součástí předmětu bude též vypracování projektu, který budou studenti zpracovávat ve skupinách.

Kmenová literatura

1Bernice, H., 1994: Encyklopedie komunikačních technik, Grada, Praha
2Berry, J. W., 1992: Cross-cultural psychology, Cambridge University Press
3Hofstede, G., Hofstede, G. J. 2005: Cultures and organizations, McGraw Hill
4Kolman, L., 2001: Komunikace mezi kulturami, Praha, PEF ČZU
5Mole, J., 1990: Mind your manners. The Industrial Society, London
6Trompenaars, F., 1997: Riding the wavws of culture, Intercultural Management Publishers, London

Doporučená Literatura

1Bernice, H., 1994: Encyklopedie komunikačních technik, Grada, Praha
2Berry, J. W. a kol. 2006: Cross-cultural psychology. Research and aplications. Cambridge: Cambridge University Press
3Hofstede, G., Hofstede, G. J. 2007: Kultury a organizace. Praha: Linde
4Kolman, L., 2001: Komunikace mezi kulturami, Praha, PEF ČZU
5Mole, J., 1990: Mind your manners. The Industrial Society, London
6Trompenaars, F., 1997: Riding the wavws of culture, Intercultural Management Publishers, London
7Berry, J. W. a kol. 2005 Acculturation. Cambridge: Cambridge University Press.