DEUE08Y

Bankovnictví

KOFGarant předmětu: doc. Ing. Antonín Valder, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní před komisí
Předpoklady:Základní znalosti makro a mikroekonomiky a finanční matematiky
Popis, cíl a formy výuky:Získání všeobecného přehledu o historickém vývoji bankovních systémů,
a osvojení znalostí o organizaci a fungování současných bankovních systémů
ve světě i v rámci České republiky, zejména formou přednášek.

Kmenová literatura

1Revenda a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press, 1998
2Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Ekopress, 2002
3Polidar, V.: Management bankovních obchodů, Ekopress 1995
4Marvanová, M.: Platební styk, Bankovní institut 1996
5Jiříček, P.: Finanční trhy, Bankovní institut 1996
6Dvořák, P.: Bankovnictví pro banky a klienty, Linde 2005
7Dědič, Pauly: Cenné papíry
8Ulrich, M., Pfeiferová, D.: Bankovnictví, ČZU-PEF v Praze 2004
9Pavlát, V. a kol.: Kapitálové trhy, Professional Publishing 2005

Doporučená Literatura

1Ulrich, M., Pfeiferová, D.: Bankovnictví, ČZU Praha 2001
2Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Ekopress, 2002
3Polidar, V.: Management bankovních obchodů, Ekopress 1995
4Marvanová, M.: Platební styk, Bankovní institut 1996
5Jiříček, P.: Finanční trhy, Bankovní institut 1996
6Dvořák, P.: Bankovnictví, VŠE Praha, 1998
7Dědič, Pauly: Cenné papíry