DEUE02Y

Účetní systémy podniků agrokomplexu

KOFGarant předmětu: doc. Ing. Antonín Valder, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní před komisí
Předpoklady:-
Popis, cíl a formy výuky:Výuka je zaměřena na účetnictví podnikatelských subjektů se zřetelem na jednotlivé formy společností.
Cílem je osvojení problematiky v souladu s platnými právními předpisy a v mezinárodním kontextu.

Kmenová literatura

1Huleš, J., Jeřábek, A.: Zákon o účetnictví platný od 1.1.2004, komentované úplné znění, Bilance Praha 2004, 110 s.
2Účetnictví prováděcí předpisy pro podnikatele platné od 1.1.2004, Bilance Praha 2004, 175 s.
3Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, světový koncept IFRS/IAS, BOVA POLYGON, Praha 2005, ISBN 80-7273-129-7

Doporučená Literatura

1Valder, A.: Účetnictví pro podnikatele v zemědělství, Praha:ASPI, 2008. 1. vydání, 392 s. ISBN 978-80-7357-388-1 (váz.)
2Další literatura bude určena dle odborného zaměření doktoranda.