DEUE03Y

Daňová soustava

KOFGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní před komisí
Předpoklady:*
Popis, cíl a formy výuky:Cílem studia je seznámení studentů se vzájemnou provázaností daňových zákonů se zákonem o správě daní
a poplatků,s harmonizací daňového práva při cestě do Evropské unie a s mezinárodním daňovým plánováním takovým způsobem, aby byli schopni samostatně definovat potenciální problémy v důsledku interakce daňových soustav v globálním světě a fundovaně tyto problémy řešit na základě získané erudice a vědeckých postupů.

Kmenová literatura

1www.mfcr.cz
2www.czech.cz
3Daně a právo v praxi, měsíčník, Praha: ASPI
4www.sourceoecd.com
5http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/PayingTaxes/
6www.cnb.cz
7www.lowtax.com
8business.center.cz

Doporučená Literatura

1David, P.: Teorie daňové incidence s praktickou aplikací. Brno: CERM, 2007
2Pudil, P., Vybíhal, V., Vítek, L., PAvel, J.: Zdanění a efektivnost. Praha: Eurolex Bohemia, 2005.
3Kubárová, K., Vybíhal, V.: Optimalizace daňového systému ČR. Praha: Eurolex Bohemia, 2004
4Kolář, P., Vítek, L., PAvel, J.: Zdanění a neutralita. Praha: Eurolex Bohemia, 2005
5www.lowtax.com