DEHA06Y

Metodologie vědy - DSP - AF

KHVGarant předmětu: RNDr. Karel Hauzer, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2. 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Základy filosofie
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty ve vědecké přípravě se základními východisky, předpoklady, problémy a procedurami vědecké práce, včetně explikace tzv. skrytých předpokladů (tacit assumptions); vyjasnění metatheoretického rámce vědy, jejích předností a limitů.

Kmenová literatura

1Adamová, L., Dudák, V., Jelen, J. a kol.: Kapitoly z filosofie vědy. Vydavatelství ČVUT, Praha 1993 (skripta).
2Bouzek, J., Kratochvíl, Z.: Od mýtu k logu. Herrmann & synové, Praha 1994.
3Grof, S.: Za hranice mozku. Praha 1992.
4Hume, D.: A treatise of human nature. London 1740.
5Husserl, E.: Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Academia, Praha 1996.
6Kafka, B.: Parapsychologie. Road, Praha 1992.
7Kant, I.: Kritika čistého rozmyslu. Praha 1930.
8Mill, J. S.: System of Racionative and Inductive Logic. London 1843.
9Nietzsche, F.: Ecce homo. Naše vojsko, Praha 1993.
10Nakonečný, M.: Lexikon magie. Ivo Železný, Praha 1977.
11Patočka, J.: Úvod do fenomenologické filosofie. FF UK, Praha 1970 (skripta).
12Popper, K. R.: Logika vědeckého zkoumání. OIKOYMENH, Praha 1997.
13Russell, B.: Logika, věda, filozofie, společnost. Svoboda — Libertas, Praha 1993.
14Steiner, R.: O poznávání vyšších světů. Praha 1993.

Doporučená Literatura

1Adamová, L., Dudák, V., Jelen, J. a kol.: Kapitoly z filosofie vědy. Vydavatelství ČVUT, Praha 1993 (skripta).
2Bouzek, J., Kratochvíl, Z.: Od mýtu k logu. Herrmann & synové, Praha 1994.
3Grof, S.: Za hranice mozku. Praha 1992.
4Hume, D.: A treatise of human nature. London 1740.
5Husserl, E.: Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Academia, Praha 1996.
6Kafka, B.: Parapsychologie. Road, Praha 1992.
7Kant, I.: Kritika čistého rozmyslu. Praha 1930.
8Mill, J. S.: System of Racionative and Inductive Logic. London 1843.
9Nietzsche, F.: Ecce homo. Naše vojsko, Praha 1993.
10Nakonečný, M.: Lexikon magie. Ivo Železný, Praha 1977.
11Patočka, J.: Úvod do fenomenologické filosofie. FF UK, Praha 1970 (skripta).
12Popper, K. R.: Logika vědeckého zkoumání. OIKOYMENH, Praha 1997.
13Russell, B.: Logika, věda, filozofie, společnost. Svoboda — Libertas, Praha 1993.
14Steiner, R.: O poznávání vyšších světů. Praha 1993.