DETEC3Y

Informační management

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní před komisí
Předpoklady:ukončené magisterské studium, přijetí k doktorskému studiu
Popis, cíl a formy výuky:Management informací představuje posun od technologického pojetí informačního systému k pojetí informačnímu.Myslí se tím schopnost vybírat data, zpracovávat je, transformovat data na informace, zasazovat informace do kontextu a rozhodovat na základě informací. Stejně tak podnikové procesy, jako sledy činností probíhající v čase, jsou v informačním systému uchovány jako záznamy o těchto činnostech. Záznamy o činnostech mohou být uloženy v datovém skladu a analyticky zpracovány, nicméně to dosud neznamená, že proaktivně řídíme procesy zaměřené na získávání a účelovou distribuci informací. Cílem managementu informačních procesů je definovat procesy zaměřené na práci s informacemi tak, aby podporovaly popř. umožňovaly dosahování strategických podnikatelských cílů a tyto procesy vzniku, předávání, výměny, úprav a kompletace informací pak podporovat informačními technologiemi.
Informační management představuje moderní trend, se kterým se setkáváme v požadavcích na uplatnění nových přístupů v koncipování profilace tvořivých a flexibilních odborníků, kteří rozumí významu informací a znalostí ve společnosti. Dokáží je aplikovat v oblastech veřejné administrativy až po podnikovou sféru.Posiluje se složka související se stoupající náročnosti prostředí a zvyšování významu kvality informací pro dosažení úspěchu.
- Investice do infrastruktury jsou rizikové pokud nejsou splněny základní podmínky v oblasti organizace a řízení
- Úkolem je jasně formulovat požadavky a podporu ze strany vedení firmy při tvorbě inovace ICT
- Koordinace tvorby informační strategie a její prezentace

Kmenová literatura

1Alter,Steven:Information Systems. A Management Perspektive. NY:Adison-Wesley,2001. -ISBN 0-201-35109-9
2Dohnal, Jan: Globální informační společnost - materiály k přednáškám. Praha: VŠE 1999. ISBN 99-00-03314-X
3Nollke,Claudia:Umění prezentace.Praha:Grada 2004.111 s.-ISBN 80-247-9057-2
4Lidinský,V.-Švarcová,I. a kol. eGovernment bezpečně.Praha: Grada 2008. 145 s.,24. ISBN 978-80-247-2462-1
5DRUCKER, Peter Ferdinand. Výzvy managementu pro 21. století. 1.vyd.Praha: Management Press 2001.166 s.-ISBN 80-7261-021-X

Doporučená Literatura

1Voříšek, Jiří: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha: Mangement Press 1997. 323s.-ISBN 80-85943
2Tvrdíková Milena: Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. Praha: Grada 2000. 110s. ISBN 80-7169-703-6