DETEO2Y

Infrastruktura informačních systémů

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:ukončení magisterského studia a zařazení do doktorského studia
Popis, cíl a formy výuky:Předmět je poskytnutí základních informací týkajících se principů vývoje, provozu a řízení informačních systémů a komplexní informace o současných a perspektivních architekturách IS a jejich principech navrhování z pohledu dekompozice organizace a jejích strategických cílů v oblasti dalšího rozvoje.
Cílem předmětu je, aby studenti průběžně studovali problematiku související s tématem disertační práce a výsledky tohoto studia promítali do zpracovávání disertační práce.Význam informačního systému a jeho postavení v rámci organizace

Kmenová literatura

1Dohnal J.-Pour,J.: Architektura informačních systémů.Praha:Ekoexpress 1997.
2Kosiur, D.: Elektronická komerce - principy a praxe. Brno: Computer Press ,1999. 267s. - ISBN 80-7226-097-9
3Tvrdíková,Milena: Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. Praha:Grada 2000.110 s.-ISBN-80-7169-703-6
4Alter, S. Information Systems: A Management Perspective. 4th ed. Reading, MA: Addison-Wesley Longman 2002. ISBN 0130646229
5Gála,L.-Pour,J.-Prokop,T.: Podniková informatika. Praha: Grada 2006. 481 s.-ISBN 80-247-1278-4
6Lidinský,V.-Švarcová,I. a kol. eGovernment bezpečně.Praha: Grada 2008. 145 s.,24. ISBN 978-80-247-2462-1
7Vrana I., Richta R.: Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů, praktická příručka pro manažery. Praha : Grada 2005. 187 s. ISBN: 80-247-11003-6

Doporučená Literatura

1Dohnal J.-Pour,J.: Architektura informačních systémů.Praha:Ekoexpress 1997.
2Kosiur, D.: Elektronická komerce - principy a praxe. Brno: Computer Press ,1999. 267s. - ISBN 80-7226-097-9
3Tvrdíková,Milena: Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. Praha:Grada 2000.110 s.-ISBN-80-7169-703-6
4Hyndrák,Karel: Vytváříme projekty v programu Microsoft Project 2000. Praha:Computer Press 2000.303 s.-ISBN 80-7226-329-3