DETE01Y

Informační technologie

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:ukončené magisterské studium
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je poskytnout syntetický pohled na rozvoj informačních technologií a jejich využívání ve vědecké a výzkumné činnosti. Základní formou výuky jsou přednášky, série cvičení v počítačové laboratoři a individuální konzultace. Studující připravují individuální projekty dle zaměření doktorské práce.


Kmenová literatura

1Danny Goodman: Dynamic HTML: The Definitive Reference, Third Edition, O Reilly 2006. ISBN 0-596-52740-3.
2Musciono Ch., Kennedy B.: HTML & XHTML: The Definitive Guide, Sixth Edition, O Reilly 2006. ISBN 0-596-52732-2.
3Hlavenka, J.a kol.: Vytváříme www stránky. Brno, Computer Press 2004. 473s. - ISBN 80-7226-163-0
4Kosiur, D.: Elektronická komerce - principy a praxe. Brno,Computer Press 1999. 267s. - ISBN 80-7226-097-9
5Daconta, M.C.,Obrst, L.J., Smith K.T.: The Semantic Web. Wiley Publishing, Inc. 2003; ISBN 0-471-43257-1.
6Niederst, J.: Web design in a nutshell. O Reilly 2006. ISBN 0-596-00987-9.
7Powell,A.: Web Design: The Complete Reference The McGraw-Hill Companies 2000. ISBN 0-07-212297-8

Doporučená Literatura

1Niederst, J.: Web design in a nutshell. O Reilly 2006. ISBN 0-596-00987-9.
2Elizabeth Castro: HTML, XHTML a CSS. Computer Press 2007. ISBN 80-251-1531-2.
3Hlavenka, J.a kol.: Vytváříme www stránky. Brno, Computer Press 1999. 473s. - ISBN 80-7226-163-0
4Kosiur, D.: Elektronická komerce - principy a praxe. Brno,Computer Press 1999. 267s. - ISBN 80-7226-097-9
5Dilip,C.:Internet standardy a protokoly Brno: Computer Press 1999, ISBN 80-7225-146-0
6Kennedy,J.: The rough guide to the Internet. Rough Guides Ltd, 2000 ISBN 1-85828-551
7Powell,A.: Web Design: The Complete Reference The McGraw-Hill Companies 2000. ISBN 0-07-212297-8