DETE03Y

Informační technologie a e-business

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Ukončené magisterské studium
Popis, cíl a formy výuky:Předmět je orientován na aplikaci nových informačních technologií (jako je WWW) při rozvoji podnikání a zavádění nových obchodních procesů pro řízení podniků. Cílem předmětu je seznámit studenty doktorského studia s dopadem těchto technologií na procesy v organizaci. Základní formy výuky jsou přednášky, cvičení v počítačové laboratoři a individuální konzultace. Studující zpracují samostatně projekt na inovaci informačního systému ve vybraném podniku.

Kmenová literatura

1Grigoleit, U.: Internet CZ, podrobný průvodce. Grada, 1996.
2Hlavenka, J.,Sedlář, R. a další : Vytváříme www stránky a spravujeme moderní web sítě.Computer Press, 1999.
3Matyáš, V., Honigová, Z.: Anglicko-česká terminologie bezpečnosti technologií. Computer Press, 1997.
4Vrabec, V., Wintr, J.: Podnikáme s Internetem. Profess, 1997.
5Greer,T.: Intranety.
6Powell,A.: Web Design: The Complete Reference The McGraw-Hill Companies 2000. ISBN 0-07-212297-8

Doporučená Literatura

1Zeldman, J.: Tvorba webů podle standardů XHTML, CSS, DOM a dalších. Computer Press 2004. ISBN 80-251-0347-1.
2Hlavenka, J.,Sedlář, R. a další : Vytváříme www stránky a spravujeme moderní web sítě.Computer Press, 2004
3Elizabeth Castro: HTML, XHTML a CSS. Computer Press 2007. ISBN 80-251-1531-2.
4Gala,L., Pour, J., Toman P.: Podniková informatika. Grada 2006. ISBN 80-247-1278-4.
5Pavlíček, A. Nová media a web 2.0. VŠE v Praze, nakladatelství Oeconomica, Praha 2007. ISBN 80-245-1272-3.
6Petr Staníček a kol.: CSS - Hotová řešení. Computer Press 2006. ISBN: 80-251-1031-1