DESE06Y

Statistické techniky zpracování dotazníkových anket

KSGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 30
Hodin cvičení/semestr: 15
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Matematika a statistika na úrovni vysoké školy
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit posluchače s organizací dotazníkových šetření, včetně všech možností statistického zpracování výsledků. Důraz bude kladen na interpretaci získaných výsledků, včetně jejich zobecnění. V přednáškách bude problematika vykládána na praktických příkladech. Ve cvičeních budou ukázky zpracovaných konkrétních šetření a posluchači budou mít možnost si ověřit zpracování na počítači.

Kmenová literatura

1Agresti, A.: Categorical Data Analysis. Wiley, New York, 1990.
2Good, P.: Permutation Tests. Springer, New York, 1993.
3Haberman, S.J.: Anylysis of Quantitave Data. Vol. I. Academic Press, New York, 1978.
4Řehák, J., Řeháková, B.: Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Academia, Praha, 1986.

Doporučená Literatura

1Řehák, J., Řeháková, B.: Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Academia, Praha, 1986.
2Anděl, J.: Základy matematické statistiky. MFF UK, Praha, 2002.
3Simonoff, J.S.: Analyzing Categorical Data. Springer, New York, 2003.