ELXB1Z

Angličtina pro TOEIC

KJGarant předmětu: Mgr. Alena Drebitková Malá, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:angličtina A2
Popis, cíl a formy výuky:Náplní kurzu je procvičit si strategie poslechu a čtení s porozuměním a strategie opravování chyb. Studenti si zopakují a prohloubí své znalosti anglické gramatiky na úrovni B1-B2 a seznámí se se slovní zásobou k různým tematickým okruhům z pracovního prostředí mezinárodních firem. Absolventi kurzu by měli být dostatečně připraveni k úspěšnému složení mezinárodního certifikátu TOEIC (Test z angličtiny pro mezinárodní komunikaci).


Kmenová literatura

1Fronek, J., 2000: Velký česko-anglický slovník. LEDA
2Fronek, J., 2006: Velký anglicko-český slovník. LEDA
3Oxford Practice Tests for the TOEIC Test 1, 2. Oxford OUP, 2007
4Watt, R.: Check Your English Vocabulary for TOEIC. AC-Black Publishers, 2006
5Richardson, G., Peters, M.: Building Skills for the TOEIC Test. Longman, 2006.
6Talcott, C., Tulis, G.: Target Score. CUP, 2008.

Doporučená Literatura

1Watt, R.: Check Your English Vocabulary for TOEIC. AC-Black Publishers, 2006
2Talcott, C., Tulis, G.: Target Score. CUP, 2008.