DESE05Y

Statistické výpočetní prostředí

KSGarant předmětu: prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Základní znalosti statistiky
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je seznámit posluchače s možnostmi dostupných statistických programových paketů a s metodami, které tyto produkty nabízejí.

Kmenová literatura

1Kába, B. Svatošová, L. : Statistika, ČZU ,Praha 1999
2Seger, J., Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství, Victoria Publishing, Praha 1993
3Materiály SAS Institute
4Arltová,M., Matušů, M., Kozák,J. : STATGRPAHICS Plus for Windows,VŠE Praha, 1999
5Koschin, F.: STATGRAPHICS, Grada, Praha 1992
6Svatošová, L., Hříbal, J. Volma, M.: Systém SAS - příručka pro uživatele. ČZU, Praha, 2000.

Doporučená Literatura

1Kába, B. Svatošová, L. : Statistika, ČZU ,Praha 1999
2Seger, J., Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství, Victoria Publishing, Praha 1993
3Materiály SAS Institute
4Arltová,M., Matušů, M., Kozák,J. : STATGRPAHICS Plus for Windows,VŠE Praha, 1999
5Koschin, F.: STATGRAPHICS, Grada, Praha 1992
6Svatošová, L., Hříbal, J. Volma, M.: Systém SAS - příručka pro uživatele. ČZU, Praha, 2000.