DESA14Y

Statistické procedury v SAS (pro FAPPZ)

KSGarant předmětu: prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Základní znalosti ze statistiky
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je seznámit posluchače s možnostmi zpracování statistických šetření pomocí statistického programového systému SAS.

Kmenová literatura

1Svatošová, L., Hříbal, J., Volma, M.: Systém SAS - Příručka pro uživatele, ČZU, Praha 2000
2Kába, B., Svatošová, L. : Statistika, ČZU Praha 1999
3Seger, J., Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství, Victoria Publishing, Praha 1983
4Hanousek, J., Charamza, P. : Moderní metody zpracování dat - matematická statistika pro každého, Grada, 1992

Doporučená Literatura

1Svatošová, L., Hříbal, J., Volma, M.: Systém SAS - Příručka pro uživatele, ČZU, Praha 2000
2Kába, B., Svatošová, L. : Statistika, ČZU Praha 1999
3Seger, J., Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství, Victoria Publishing, Praha 1983
4Hanousek, J., Charamza, P. : Moderní metody zpracování dat - matematická statistika pro každého, Grada, 1992