DESE02Y

Statistické metody v marketingu

KSGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Ukončené nejméně pětileté magisterské VŠ studium
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s aktivním pořizováním dat a jejich statistickou analýzou v marketingovém výzkumu (údaje o cenách, výrobku, trhu a jeho subjektech). Kvalifikovaná statistická analýza agrárního trhu přispěje k tvorbě podnikatelské strategie. Při přednáškách též studenti obdrží pokyny pro samostudium a vypracování individuálního projektu ke zkoušce.

Kmenová literatura

1Bártová, H., Bárta, V.: Marketingový výzkum trhu. Aleko, Praha, 1991.
2Kasan J., Fibírová, J.: Ceny a cenová politika. Aleko, Praha, 1991.
3Souček, Z.: Ministrategie firmy. Praha, 1991.
4Příbová, M., Mařík, M.: Základy marketingu. Praha, 1991.
5Zbořil, K.: Marketingový výzkum. VŠE, Praha, 1996.
6Hebák, P., Hustopecký, J.: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. SNTL, Praha, 1987
7Řezanková, H., Artlová, M.: Statgraphics. VŠE, Praha, 1995

Doporučená Literatura

1Bártová, H., Bárta, V.: Marketingový výzkum trhu. Aleko, Praha, 1991.
2Kasan J., Fibírová, J.: Ceny a cenová politika. Aleko, Praha, 1991.
3Souček, Z.: Ministrategie firmy. Praha, 1991.
4Příbová, M., Mařík, M.: Základy marketingu. Praha, 1991.
5Zbořil, K.: Marketingový výzkum. VŠE, Praha, 1996.
6Koschin, F. a kol.: Statgraphics. Grada, Praha, 1992