ZOZ02E

Technologie výrob a ŽP

KGEVGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 13
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Mechanismy působení hlavních lidských činností - zemědělské výroby, lesnictví, těžby a dalších způsobů využívání přírodních zdrojů, průmyslové výroby, dopravy,bydlení a rekreace na prostředí, ostatní organismy a zpětné vazby na lidskou populaci. Možnosti nápravy současného stavu.

Kmenová literatura

1Blažková M.,1996: Geologie a životní prostředí. MŽP a VŠB–TU Ostrava.
2Blažej A. a kol., 1981: Chemické aspekty životného prostredia. SNTL Praha.
3Roček I., Alexader P., 1991:Technika a technologie výroby lesních
4Švenda A.,1983:Technologie a příprava výroby dříví v lesním hospodářství ČSR,SZN
5Dirner V. a kol., 1997: Ochrana životního prostředí. MŽP ČR, TU Ostrava.
6Statistická ročenka životního prostředí ČR – 2003. MŽP ČR. Praha.
7Klein o., Bencko V., 1996: Ekologie člověka a zdraví. MŽP a VŠB–TU Ostrava.

Doporučená Literatura

1Blažková M.: Geologie a životní prostředí. MŽP a VŠB–TU Ostrava 1996.
2Blažej A. a kol.: Chemické aspekty životného prostredia. SNTL Praha 1981. ISBN
3Roček I., Alexader P., :Technika a technologie výroby lesních, CZU, Praha, 1991
4Švenda A.: Technologie a příprava výroby dříví v lesním hospodářství ČSR,SZN Praha,
5Dirner V. a kol. : Ochrana životního prostředí. MŽP ČR, TU Ostrava, 1997. ISBN
6Statistická ročenka životního prostředí ČR – 2005. MŽP ČR. Praha. ISBN
7Klein o., Bencko V., : Ekologie člověka a zdraví. MŽP a VŠB–TU Ostrava, 1996.