DESA15Y

Statistické metody

KSGarant předmětu: prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Ukončené nejméně pětileté magisterské VŠ studium.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s aktivním využitím metod statistické analýzy dat pro řešení úkolů biologického výzkumu se zaměřením na obory doktorského studia na agronomické fakultě ČZU. Při výuce se studenti aktivně seznamují s použitím procedur statistického softwaru (Statistica) a obdrží písemně pokyny pro vypracování individuálního projektu ke zkoušce a k samostudiu.

Kmenová literatura

1Artlová, M. a kol.: Sbírka příkladů ze statistiky A. VŠE, Praha, 1997.
2Dowdy, S., Wearden, S.: Statistics for Research. Viley a Sons, New York, 1976
3Kába, B., Svatošová, L.: Statistika. Skripta ČZU, Praha, 1998
4Hebák, P., Hustopecký, J.: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. SNTL, Praha, 1987
5Řezanková, H., Artlová, M.: Statgraphics. VŠE, Praha, 1995

Doporučená Literatura

1Individuálně dle doporučení gestora předmětu (podle problematiky disertační práce).
2Brabenec, V., Šařecová, P., Hošková, P., Procházková, R., Louda, Z.: Statistika a biometrika - přednášky a cvičení pro AF a ITS. Skripta ČZU, Praha, 2004
3Kába, B., Svatošová, L.: Statistika. Skripta ČZU, Praha, 1998