EAE45E

Logistic Systems

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Basic skills in mathematocal modelling (LP, transportation, inventory), modelling in Excel
Popis, cíl a formy výuky:The aim of Logistic systems is to introduce studens to some exact approaches in logistics. Logistic systems does not substitute logistics in general - its main aim is to show applications of various types of mathematical models in transpotation, inventrory and production logistics including their software solving using analytical and simulation tools.

Kmenová literatura

1Černý, J., Kluvánek, P.: Základy matematickej teorie dopravy. Veda, Bratisalva, 1991
2Christopher, M. (ed): Logistics - the strategic issues. Chapman &Hall, 1995
3Daganzo, C.F.: Logistic Systems Analysis, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 2005

Doporučená Literatura

1Sixta, j., Mačát,V.: Logistika, teorie a praxe. CP Books Praha, 2005
2Schulte, Ch.: Logistika, Victoria Publishing, Praha , 1994
3Tuzar, A., Maxa, P., Svoboda, V.: Teorie Dopravy, ČVUT Praha, 1997