DESE03Y

Statistická analýza ekonomických časových řad

KSGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Statistika na úrovni magisterského studia.
Popis, cíl a formy výuky:Prezentace základních statistických pojmů,konceptů, charakteristik a moderních numerických i grafických technik modelování ekonomických časových řad. Akcentovány jsou zejména postupy konstrukce a verifikace objektivních předpovědí vývojových tendencí. Ve výuce jsou kombinovány přednášky, interaktivní semináře i řízené individuální práce doktorandů.

Kmenová literatura

1Arlt, J.: Moderní metody modelování ekonomických časových řad, Grada, Praha, 1999
2Čermáková, A.: Statistika II., JČU, České Budějovice, 1998
3Kozák, J., Hindls, R., Arlt, J.: Úvod do analýzy ekonomických časových řad, VŠE, Praha, 1994
4SAS/ETS Software: TSFS, SAS Institute, Cary, NC, 1995

Doporučená Literatura

1Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL/ALFA, Praha, 1986.
2Grofik, R. a kol.: Štatistika. Príroda, Bratislava, 1987.
3Macháček, O. a kol.: Matematická statistika II. PEF VŠZ, Praha, 1990.
4Neter, J., Wasserman, W., Kutner, M.H.: Applied Linear Statistical Models. Irwin, 1985.
5SAS/ETS User s Guide, SAS Institute. Cary, NC, 1995.