DESE09Y

Statistická prognostika

KSGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 25
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Statistika na úrovni magisterského studia
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty s vybranými moderními prognostickými modely a procedurami, jež jsou založeny na analýze jednorozměrných časových řad. Výuka je soustředěna na praktické zvládnutí příslušných metod. Významné místo v ní zaujímá řízení individuální práce studentů (případové studie, projekty).

Kmenová literatura

1Arlt, J.: Moderní metody modelování ekonomických časových řad, Grada, Praha, 1999
2Bowerman, B., O´Connell, R.T.: Applied Statistics, Irwin, Chicago, 1997
3SAS Institute: Forecasting Examples for Business and Economics Using the SAS System, Cary, NC, SAS Institute Inc., 1996
4Wilson, J. H., Keating, B.: Business Forecasting, Irwin, 1994

Doporučená Literatura

1Cipra, T. : Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii, SNTL/ALFA, Praha 1986
2Koschin, F. a kol. : STATGRAPHICS, Grada, Praha 1992
3Macháček, O. a ol. : Matematická statistika II, PEF VŠZ, Praha 1990
4Neter, J. , Wasserman, W., Kutner,M.h.: Applied Linear Statistical Models, IRWIN 1985
5SAS/ETS Userś Guide, SDAS Institute, Cary, NC, 1995
6Svatošová, L., Hříbal, J., Volma, M. : SAS- příručka pro uživatele, ČZU PEF, Praha 2000