DEREJ8Y

Personální řízení

KRGarant předmětu: Ing. Mgr. Daniel Toth, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Předmět je orientován na prohloubení a doplnění znalosti z problematiky personálního řízení a personálních činností manažera a rovněž rozšíření o moderní pojetí řízení lidských zdrojů
v globálním světě. Osvojit si dílčí dovednosti pro řízení lidských zdrojů ve znalostní a učící se organizaci. Získat hlubší znalosti o pracovních vztazích v podniku a o systému sociálních
činností v podnicích. Prohloubit dovednosti v oblasti vyhledávání, adaptace, hodnocení pracovníků a motivace pracovního chování.

Kmenová literatura

1Adair, J.: Vytváření efektivních týmů. Praha: Management Press, 1994
2Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2002
3Belcourt, M., Wright, P. C.: Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Praha: Grada Publishing, 1998
4Bělohlávek, F.: Osobní kariéra. Praha: Grada, 1994
5Bohatá, M.: Základy hospodářské etiky. Skripta. Praha: VŠE, 1997
6Kahle, B., Stýblo, J.: Praktická personalistika. Zaměstnanec - zaměstnavatel - stát. Vztahy - práva - povinnosti. Praha: PRAGOEDUCA, 1994
7Kleibl, J. a kol.: Metody personální práce. Skripta. Praha: VŠE, 1995
8Koubek, J.: Řízení pracovních sil a zaměstnanosti v podniku. Skripta. Praha: VŠE, 1995
9Milkovich, G. T., Boudreau, J. W.: Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 1993
10Nakonečný, M.: Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha: Management Press, 1992
11Polednová, Z.: Hodnocení pracovníků. Praha: Institut řízení, 1991
12Růžička, J. a kol.: Řízení profesní kariéry zaměstnanců. Skripta. Praha: VŠE, 1993
13Stýblo, J.: Moderní personalistika. Trendy, inspirace, výzvy. Praha: Grada Publishing, 1999
14Tomeš, I., Tkáč, V.: Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy. Praha: PROSPEKTRUM, 1993
15Werther, W. B., jr., Davis, K.: Lidský faktor a personální management. Praha: Victoria Publishing, a. s., 1992

Doporučená Literatura

1Adair, J.: Vytváření efektivních týmů. Praha: Management Press, 1994
2Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2002
3Belcourt, M., Wright, P. C.: Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Praha: Grada Publishing, 1998
4Bělohlávek, F.: Osobní kariéra. Praha: Grada, 1994
5Bohatá, M.: Základy hospodářské etiky. Skripta. Praha: VŠE, 1997
6Milkovich, G. T., Boudreau, J. W.: Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 1993
7Werther, W. B., jr., Davis, K.: Lidský faktor a personální management. Praha:Victoria Publishing, a. s., 1992