DETEL6Y

Metody a technologie www aplikací

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je ukázat jak na metodické přístupy ve tvorbě www aplikací, tak zdůraznit hlavní technologické aspekty architektury C/S. Jsou probírány možnosti řešení na straně klienta i na straně serveru. Studenti připravují projekt na zadané téma, při čemž mohou využívat různá open source řešení.

Kmenová literatura

1Danny Goodman: Dynamic HTML: The Definitive Reference, Third Edition, O Reilly 2006. ISBN 0-596-52740-3.
2Musciono Ch., Kennedy B.: HTML & XHTML: The Definitive Guide, Sixth Edition, O Reilly 2006. ISBN 0-596-52732-2.
3Daconta, M.C.,Obrst, L.J., Smith K.T.: The Semantic Web. Wiley Publishing, Inc. 2003; ISBN 0-471-43257-1.
4Niederst, J.: Web design in a nutshell. O Reilly 2006. ISBN 0-596-00987-9.
5- Zeldman, J.: Tvorba webů podle standardů XHTML, CSS, DOM a dalších. Computer Press 2004. ISBN 80-251-0347-1.

Doporučená Literatura

1Elizabeth Castro: HTML, XHTML a CSS. Computer Press 2007. ISBN 80-251-1531-2.
2Gala,L., Pour, J., Toman P.: Podniková informatika. Grada 2006. ISBN 80-247-1278-4.
3Pavlíček, A. Nová media a web 2.0. VŠE v Praze, nakladatelství Oeconomica, Praha 2007. ISBN 80-245-1272-3.
4Powell T.: Web design, Kompletní průvodce, Computer Press 2004. ISBN: 80-722-6949-6.
5Petr Staníček a kol.: CSS - Hotová řešení. Computer Press 2006. ISBN: 80-251-1031-1.