DETEJ6Y

ICT a e-business

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Předmět je orientován především na aplikace internetových technologií při rozvoji podnikání a zavádění nových obchodních procesů pro řízení podniků. Cílem předmětu je seznámit studenty doktorského studia s dopadem těchto technologií na procesy v organizaci. Studující zpracují samostatně metodický projekt na inovaci informačního systému ve vybraném podniku.

Kmenová literatura

1Amy Shuen: Web 2.0: A Strategy Guide. O Reilly 2008. ISBN 0-596-52996-1.
2Bergmen, T.P.: The Essentials Guide to Web Strategy for Entrepreneurs. Prentice Hall 2002. ISBN 0-13-062111-0.
3Niederst, J.: Web design in a nutshell. O Reilly 2006. ISBN 0-596-00987-9.
4Zeldman, J.: Tvorba webů podle standardů XHTML, CSS, DOM a dalších. Computer Press 2004. ISBN 80-251-0347-1.
5Novotný, O, Pour, J. Slánský, D.: Business Inteligence. Grada 2004. ISBN 80-247-1094-3.

Doporučená Literatura

1Elizabeth Castro: HTML, XHTML a CSS. Computer Press 2007. ISBN 80-251-1531-2.
2Gala,L., Pour, J., Toman P.: Podniková informatika. Grada 2006. ISBN 80-247-1278-4.
3Pavlíček, A.: Nová media a web 2.0. VŠE v Praze, nakladatelství Oeconomica, Praha 2007. ISBN 80-245-1272-3.
4Blažková, M.: Jak využít internet v marketingu: krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti. Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1095-1.
5Štědroň, B.: Manažerské řízení a informační technologie. Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-2052-4.