DETEL4Y

Podniková informatika a její řízení

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:ukončené magisterské studium, přijetí k doktorskému studiu
Popis, cíl a formy výuky:Předmět Podniková informatika a její řízení charakterizuje metody přístupu, organizace a provozu informačního zabezpečení v rámci zajištění bussines procesů v organizaci. Je významný jak pro manažery samotné, tak pro tvůrce informačních systémů. Pro obě skupiny vytváří společné rozhraní.
Na něm nachází uplatnění i nová profese informačních manažerů. Jde o odborníky se znalostním profilem, jejichž cílem jsou informace a informační procesy v organizaci a jejím řízení.
Cílem je prohloubit teoretické, metodologické, metodické a aplikační přístupy v navrhování , hodnocení a rozvoji podnikových informačních aktivit. Koncepce vychází z rozborů informačního paradigma, tj. vícehlediskový pohled na správu a interpretaci informací v organizaci.

Kmenová literatura

1Alter, S. Decision Support Systems: Current Practice and Continuing Challenges. Reading, MA: Addison-Wesley 1980.
2Alter, S. Information Systems: A Management Perspective. 4th ed. Reading, MA: Addison-Wesley Longman 2002. ISBN 0130646229
3DRUCKER, Peter Ferdinand. Výzvy managementu pro 21. století. 1.vyd.Praha: Management Press 2001.166 s.-ISBN 80-7261-021-X.

Doporučená Literatura

1Alter, S. Decision Support Systems: Current Practice and Continuing Challenges. Reading, MA: Addison-Wesley 1980
2Alter, S. Information Systems: A Management Perspective. 4th ed. Reading, MA: Addison-Wesley Longman 2002. ISBN 0130646229
3DRUCKER, Peter Ferdinand. Výzvy managementu pro 21. století. 1.vyd.Praha: Management Press 2001.166 s.-ISBN 80-7261-021-X
4Informační management. 1, Informační požadavky moderního podniku [Sokolowsky, Peter, 2.] / Peter Sokolowsky. - 2. vyd.. - Praha : Karolinum, 2002. - 142 s. ISBN 80-246-0500
5Vrana I., Richta R.: Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů, praktická příručka pro manažery. Praha : Grada 2005. 187 s. ISBN: 80-247-11003-6
6Gála,L.-Pour,J.-Toman,P.: Podniková informatika. Praha:Grada 2006. 482 s. ISBN 80-247-1278-4
7Lidinský,V.-Švarcová,I. a kol. eGovernment bezpečně.Praha: Grada 2008. 145 s.,24. ISBN 978-80-247-2462-1