DEJEK4Y

Právní regulace veřejné správy a regionálního rozvoje

KPrGarant předmětu: JUDr. Viktor Jansa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je pochopení role nejdůležitějších institutů VS a RR a jejich fungování,
příprava studenta na výkon veřejnoprávní praxe ve státních a samosprávných orgánech, popř.
na vyšších stupních VS a možnost základní orientace v problematice řízení VS a RR i na evropské úrovni

Kmenová literatura

1Základy evropského hospodářského práva, Hakenbergová, C.H.BECK- Praha 2000
2Mezinárodní dokumenty o lidských právech: Adamus, Linde- Praha 2001
3Právo životního prostředí Evropských společenství: Kružíková, Adamová, Komárek, Linde- Praha 2003
4Hobza, A. Evropská unie a hospodářské reformy, C. H. Beck 2009

Doporučená Literatura

1Základy právních nauk : Homolková a kol., ČZU Praha 2002
2Základy práva pro posluchače neprávnických fakult: Janků a kol., C.H.BECK Praha 2004
3Správní právo - obecná část: Hendrych a kol., C.H. BECK ,Praha 1998
4Správní právo hmotné: Polian, Prospektrum, Praha 1998
5Průvodce úředního správního řízení, Nedorost, Ondruš, Linde, Praha 2001
6Hobza, A. Evropská unie a hospodářské reformy, C. H. Beck 2009