DEJEJ9Y

Právní regulace environmentálních aspektů hospodářského rozvoje v EU

KPrGarant předmětu: JUDr. Viktor Jansa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Předmět provádí doktoranda instrumentálním tesaurem moderního evropského práva
s důrazem na integritu ekologie a ekonomie jako nezbytného předpokladu civilizovaného
pokroku

Kmenová literatura

1Hobza, A. Evropská unie a hospodářské reformy, C. H. Beck 2009
2Kružíková, E., Adamová, E., Komárek, J., Právo životního prostředí Evropských společenství, Linde- Praha 2003

Doporučená Literatura

1Právo životního prostředí – Damohorský, M. a kolektiv C.H. BECK Praha 2007
2Evropské právo – Tichý a kol., II. vydání C.H. BECK, Praha 2004
3Hobza, A. Evropská unie a hospodářské reformy, C. H. Beck 2009
4Kružíková, E., Adamová, E., Komárek, J., Právo životního prostředí Evropských společenství, Linde- Praha 2003
5Hakenbergová, Základy evropského hospodářského práva, C. H. Beck 2000