DEJEI6Y

Mezinárodní právo a právo EU

KPrGarant předmětu: JUDr. Viktor Jansa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Úvod do současného světového dění mezinárodního práva veřejného a práva EU. U MPV od
základních charakteristik současných právních kultur pro detailní znaky právní úpravy
vybraných oblastí s důrazem na aktuální aspekty postavení ČR v současném světě, kupř.
mezinárodní bezpečnost, migrace, cizinecký režim, humanitární právo, právo životního
prostředí, atd. U PEU nejdůležitější oblasti komunitárního práva, nástroje sekundárního práva,
vliv evropských právních zásad na evropské soudnictví a národní aplikace práva, procesní
zásady a řízení před evropskými orgány, evropské právo životního prostředí a lidská práva,
evropské obchodní společnosti, atd.

Kmenová literatura

1Hobza, A. Evropská unie a hospodářské reformy, C. H. Beck 2009

Doporučená Literatura

1PATEČNÝ, M. Mezinárodní právo veřejné. Praha. 1999
2TICHÝ, P. a kol. Evropské právo. Praha, C.H.Beck 1999
3OUTLÁ, E. a kol. Právo EU. Plzeň, A.Čenek, s.r.o., 2006
4DĚDIČ, V., ČECH, J. Evropské právo společenství. Praha, BOVA, Polygon.
5Darmohorský, J.a kol. Právo životního prostředí. Praha, C.H.Beck. 2007
6Edice vysokoškolské právní literatury, Praha, 2001.Dokumenty ke studiu MPV Kolektiv autorů. Mezinárodní právo veřejné. Praha, UK skripta 2001.
7Hobza, A. Evropská unie a hospodářské reformy, C. H. Beck 2009