DEREH4Y

Provoz a hospodaření podniku

KRGarant předmětu: doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Znalosti oboru na magisterské úrovni.
Popis, cíl a formy výuky:Předmět je zaměřen na prohloubení a doplnění znalostí z oblasti moderního pojetí podniku se zaměřením zejména na podniky zemědělské prvovýroby a zpracovatelské podniky. Předmět
kombinuje základní teoretické poznatky podnikání, s procesním přístupem řízení podnikových aktivit realizovaných v rámci podniku. Hlavní orientace předmětu je do oblasti provozního řízení produkčního systému (provozu). Předmět uplatňuje interdisciplinární
přístup (finanční řízení, marketing, ekonomika apod.) v rozhodování o využití podnikových zdrojů.

Kmenová literatura

1FOTR, J. Jak sestavit optimální podnikatelský projekt. Eurovia, 1990
2FOTR, J. Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko. Management Press, Praha 1992
3FREIBERG, F. Cash - Flow: řízení likvidity podniku. 1993
4CHASE, R., AQUILANO, N.: Production and operations management: Manufacturing and services. Irwin, 1995
5LEIBER, F. Nauka o hospodaření zemědělského podniku. ČIAE Praha, 1991
6MAŘÍK, M., Oceňování podniků. Ekopress, Praha, 1996
7ŠTŮSEK, J.Organizace práce a ergonomie. Praha, ČZU 2001.
8ŠTŮSEK, J. Studie organizace práce v provozních systémech.Praha, ČZU 2005.
9VALACH, J., a kol. Finanční řízení podniku. Ekopress, Praha, 1997.
10WOHE, G. Úvod do podnikového hospodářství. G. H. Beck, Praha, 1995
11WILD, R. Essentials of Production and Operations Management. London, Cassel 1995

Doporučená Literatura

1FOTR, J. Jak sestavit optimální podnikatelský projekt. Eurovia, 1990
2FOTR, J. Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko. Management Press, Praha 1992
3FREIBERG, F. Cash - Flow: řízení likvidity podniku. 1993
4CHASE, R., AQUILANO, N.: Production and operations management: Manufacturing and services. Irwin, 1995
5LEIBER, F. Nauka o hospodaření zemědělského podniku. ČIAE Praha, 1991
6MAŘÍK, M., Oceňování podniků. Ekopress, Praha, 1996
7ŠTŮSEK, J.Organizace práce a ergonomie. Praha, ČZU 2001.