DEREH9Y

Řízení znalostí

KRGarant předmětu: prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Předmět syntetizuje nejnovější poznatky v oblasti řízení znalostí, důraz klade na teoretická východiska tvorby, sdílení a distribuce znalostí v organizaci, na různé koncepty v oblasti řízení znalostí, typologii znalostí (znalost explicitní a tacitní). Řízení znalostí v organizaci uvádí do kontextu s její strategií a vazbou strategie na typ organizační struktury. Zvláštní pozornost je věnována měření a vykazování práce se znalostmi a jejích výsledků, předpokladům a inhibitorům práce se znalostmi. Formou sdílení "best practice" v aktuálních případových studiích dokládá na reálných příkladech přínos a úskalí konceptu řízení znalostí.

Kmenová literatura

1Agryris, C.: The Limits to Organizational Knowledge, Oxford university Press, 2004
2Bureš Vladimír, 2007. Znalostní management a proces jeho zavádění. Průvodce pro praxi. Grada Publishing
3Roper, L., Pettit, J., Eade, D.: Development and the Learning Organisation, Oxfam GB, 2003
4Stewart, T.A.: The Wealth of Knowledge - Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Nicholas Brealy Publishing, 2002
5Tsoukas, H., Shepherd, J.: Managing the Future - Foresight in the Knowledge Economy, Blackwell Publishing, 2004
6Nonaka, I., Takeuchi, H.: The Knowledge Creating Copany, 1995

Doporučená Literatura

1Agryris, C.: The Limits to Organizational Knowledge, Oxford university Press, 2004
2Bureš Vladimír, 2007. Znalostní management a proces jeho zavádění. Průvodce pro praxi. Grada Publishing
3Roper, L., Pettit, J., Eade, D.: Development and the Learning Organisation, Oxfam GB, 2003
4Stewart, T.A.: The Wealth of Knowledge - Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Nicholas Brealy Publishing, 2002
5Tsoukas, H., Shepherd, J.: Managing the Future - Foresight in the Knowledge Economy, Blackwell Publishing, 2004
6Nonaka, I., Takeuchi, H.: The Knowledge Creating Copany, 1995