DEAEN1Y

Systémové aplikace matematických modelů

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu
Předpoklady:Magisterská úroveň znalostí Vícekriteriálního rozhodování, Logistiky a projektového managementu.
Popis, cíl a formy výuky:Předmět se zabývá systémovou aplikací modelů z oblasti vícekriteriálního rozhodování, projektového řízení a logistiky. Jeho cílem je rozvoj teoretických poznatků matematického modelování daných oblastí a jejich potenciální aplikovatelnost v reálných situacích. Předmět je zaměřen především na nejnovější modely a postupy.

Kmenová literatura

1Daganzo, C.F.: Logistic Systems Analysis, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 2005
2Jozefowska, J., Wegkars, J. (ed): Perspectives in Modern Project Scheduling, Springer Science Business Media, 2006
3Kerzner, H.: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, JohnWiley and Sons, 2006
4Lambert, J., Stock, J.R., Ellram, L.: Logistika, CP Books, Brno, 2005
5Lai,Y.J., Hweng, C.L.: Fuzzy Mathematical Programming, Springer Verlag, Berlin-Heidrberg,1992.
6Leach, L. P.: Critical Chain Project Management, Artech House, 2000
7Mareš, M.: Metoda kritické cesty s vágními délkami činností. Acta oeconomica pragensia, č 2/2000, VŠE Praha, 2000

Doporučená Literatura