DEREI2Y

Učící se organizace

KRGarant předmětu: prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Předmět je orientován na moderní koncept tzv. učící se organizace s důrazem na interdisplinární přístup. Předmět kombinuje poznatky z oblasti teorie řízení, teorie organizace, psychologie učení, řízení znalostí dalších vědních disciplin s cílem seznámit studenty s tímto
konceptem, porovnat různé přístupy k tvorbě učící se organizace, objasnit stimuly vedoucí manažery k zavádění principů učící se organizace do praxe a upozornit na překážky, které jejímu úspěšnému fungování brání.

Kmenová literatura

1Tichá, I.: Učící se organizace, Alfa Publishing, 2005
2Pedler, M., Aspinwall, K.: Perfect plc: The Purpose and Practice of Organizational Learning, McGraw-Hill, 1996
3Easterby-Smith, M., Burgoyne, J., Araujo, L.: Organizational Learning and The Learning Organization, SAGE Publications, Ltd., 1999
4Senge, P.: The Fifth Discipline, Doubleday Dell Publishing, 1990
5Senge, P. and O. Scharmer (2001). Community Action Research: Learning as a Community of Practitioners, Consultants, and Researchers. Handbook of Action Research: ParticipativeInqui
6Senge, P.M., C. O. Scharmer, J. Jaworski and B.S. Flowers (2004). Presence: Human Purpose and the Field of the Future. Cambridge, MA, Society for Organizaitonal Learning

Doporučená Literatura

1Tichá, I.: Učící se organizace, Alfa Publishing, 2005
2Pedler, M., Aspinwall, K.: Perfect plc: The Purpose and Practice of Organizational Learning, McGraw-Hill, 1996
3Easterby-Smith, M., Burgoyne, J., Araujo, L.: Organizational Learning and The Learning Organization, SAGE Publications, Ltd., 1999
4Senge, P.: The Fifth Discipline, Doubleday Dell Publishing, 1990
5Senge, P. and O. Scharmer (2001). Community Action Research: Learning as a Community of Practitioners, Consultants, and Researchers. Handbook of Action Research: ParticipativeInqui
6Senge, P.M., C. O. Scharmer, J. Jaworski and B.S. Flowers (2004). Presence: Human Purpose and the Field of the Future. Cambridge, MA, Society for Organizaitonal Learning