DEREI5Y

Projektové řízení

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Předmět projektové řízení je zaměřen na poznání a aplikaci metod a pravidel projektového řízení. Projekt je v této souvislosti chápán jako jedinečný sled aktivit a úkolů, který má specifický cíl, definovanou časovou působnost a stanovené limity pro zdroje na realizaci. Předmět se zabývá především plánováním projektu, řízením projektových prací a projektovou kontrolou. Současně je zaměřen na další vazby, především na rizika projektu, osobnost
projektového manažera, podnikovou kulturu, vytváření projektových týmů, řízení změn.

Kmenová literatura

1Berkun S. The Art of Project Management. North Sebastopol, O´Reilly Media, 2005
2Kovář F., Veber J. Moderní přístupy soudobého managementu. Nakl. Máchova kraje, 1996
3Němec V. Projektový management. Praha: Grada, 2002
4Newton R. Úspěšný projektový manažer. Praha: Grada, 2008
5Římovská P. Metodické postupy v projektování podnikatelských projektů. Praha: ČZU, 2005
6Svozilová A. Projektový management. Praha: Grada, 2006
7Šulák M., Vacík E. Strategické řízení v podnicích a projektech. Praha: VŠFS, 2005
8Učeň P. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení. Praha: Grada, 2008

Doporučená Literatura

1Berkun S. The Art of Project Management. North Sebastopol, O´Reilly Media, 2005
2Kovář F., Veber J. Moderní přístupy soudobého managementu. Nakl. Máchova kraje, 1996
3Němec V. Projektový management. Praha: Grada, 2002
4Newton R. Úspěšný projektový manažer. Praha: Grada, 2008
5Římovská P. Metodické postupy v projektování podnikatelských projektů. Praha: ČZU, 2005
6Svozilová A. Projektový management. Praha: Grada, 2006
7Šulák M., Vacík E. Strategické řízení v podnicích a projektech. Praha: VŠFS, 2005