ETE02Z

Bezpečnost informačních systémů

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Operační systémy 1. a 2., Počítačové sítě, Ochrana počítačových dat
Popis, cíl a formy výuky:Předmět je zaměřen k následujícím okruhům: kódování, problematika ochrany výpočetní techniky a dat z hlediska správců systému a z hlediska programového vybavení. Problematika vztahu práva a výpočetní. techniky. Bezpečnostní opatření v informačních systémech. Na seminářích si posluchači aktivně prohloubí znalosti a získají dovednosti ve vybraných tématech předmětu.
Cvičení probíhají v laboratoři výpočetní techniky.

Kmenová literatura

1Adámek, J.: Foundations of Coding. New York, John Wiley & Sons 1991. 336 s. -ISBN 0471621870-0
2Vaněk, J. a kol.: Databázové a síťové technologie. PEF Praha, CREDIT 1999. 139 s. - ISBN 80-213-0576-2
3Stallings, W.: Network and Internetwork Security. Prentice Hall 1995.480s. - ISBN 0024154830
4Hutt, A..E. - Bosworth, S. - Hoyt, D.B.:Computer Security Handbook. New York, John Wiley & Sons 1995.1088s.- ISBN 0471118540
5Welsh,D.: Codes and Cryptography. New York Oxford University Press 1988.257s.- ISBN 0198532873
6Scambray J., McClure S., Windows Server 2003 (Hacking Exposed), ISBN: 0072230614

Doporučená Literatura

1Adámek, J.: Foundations of Coding. New York, John Wiley & Sons 1991, 336 s,. ISBN 0471621870
2Hutt, A..E. - Bosworth, S. - Hoyt, D.B.: Computer Security Handbook. New York, John Wiley & Sons 1995, 1088s., ISBN 0471118540
3Welsh,D.: Codes and Cryptography. New York Oxford University Press 1988, 257s., ISBN 0198532873
4Stallings, W.: Network and Internetwork Security. Prentice Hall 1995, 480s., ISBN 002415830
5Bosworth, S., Kabay, M., E., Computer Security Handbook, Wiley 2002, ISBN: 0471412589
6Peltier, T., R., Information Security Risk Analysis, Auerbach Pub. 2001, ISBN: 0849308801
7Hatch B. et al:Hacking Hacking Linux Exposed, Second Edition,ISBN: 0072225645