DESEC2Y

STATISTIKA - pro doktorské studium

KSGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Statistika na úrovni manažerského studia
Popis, cíl a formy výuky:Vybavit studenty poznatky statistiky, prohloubit znalosti z oblasti ekonomicko-statistických analýz, modelování a statistického rozhodování, které v zemích s rozvinutým tržním mechanismem je nezastupitelným nástrojem kvantitativní analýzy vývoje národního hospodářství, jeho odvětví a podniků pro určení optimální strategie rozvoje podniků, agropotravinářského komplexu a hospodářství.

Kmenová literatura

1Anděl, J.: Statistické metody, MATFYZPRESS, Praha, 1998
2Dowdy, S., Wearden, S.: Statistics for Research, Wiley, New York, 1983
3Gujarati, D.: Essentials of Econometrics, Mc Graw Hill, Boston, 1992
4Neter, J., Wasserman, W., Kutner, M.H.: Applied Linear Statistical Models, Irwin, 1985
5Sachs, L.: Applied Statistics, Springer-Verlag, New York, 1984
6SAS Institute: Forecasting Examples for Business and Economics Using the SAS System, Cary, NC, SAS Institute Inc., 1996
7Wilson, J. H., Keating, B.: Business Forecasting, Irwin, 1994

Doporučená Literatura

1Grofík, R. a kol.: Štatistika, Príroda, Bratislava, 1987
2Hanousek, J., Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat, Educa, Praha, 1992
3Hebák, P., Hustopecký, J.: Průvodce moderními statistickými metodami, SNTL, Praha, 1990
4Kába, B.: Teorie pravděpodobnosti, CREDIT, Praha, 1999
5Macháček, O. a kol.: Matematická statistika II, PEF VŠZ, Praha, 1990
6Macháček, O.: The Basics of Financial and Insurance Mathematics, CREDIT, Praha, 2003
7Wonnacot, T. H., Wonnacot, R. J.: Statistika pro obchod a hospodářství, Victoria Publishing, Praha, 1993