DEAEG2Y

Systémy pro podporu rozhodování

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Předmět rozšiřuje znalosti z magisterského studia a jeho cílem hledání návazností více předmětů a pohledů na bázi systémového přístupu. Základem je analýza procesu rozhodování, jeho jednotlivé fáze a možná kvantitativní a kvalitativní podpora jednotlivých fází s ohledem na vznik a sdílení znalostí. Požadavky na podporu rozhodování vycházejí z potřeb managementu (zejména na střední a vyšší úrovni). Problematika konstrukce a aplikace matematických modelů navazuje na zapojení těchto modelů do informačních systémů a využití umělé inteligence.

Kmenová literatura

1Ackoff, R.L.: Re-Creating the Corporation: A Design of Organizations for the 21st Century, Oxford University Press, New York 1999.
2Berka P.: Dobývání znalostí z databází, ACADEMIA, 2004.
3Berka P.: Expertní systémy, skripta VŠE, 1998.
4Checkland P., Scholes: Soft Methodology in Action, John Wiley, London 1990.
5Churchman C.W.: Free for all, Management Science 14, p.B-141-B-142, 1967.
6Courtney J.F., Paradice D.B.: Studies in managerial problem formulation systems, Decision Support Systems vol. 9, p. 413-423, 1993.
7Evans J.R.: Creative Thinking in the Decision and Management Science, South-Western Publishing Co., Cincinnati Ohio, 1991.
8Grauer M., Thilo F.: On Scalability in Simulation and Optimization of Complex Systems, Informatin Systems Institute, University of Siegen, 2005.
9Haykin S.S.: Neural Networks:A ComprehensiveFoundation, Prentice Hall, New York 1999.
10Inmon W.H.: Building the Data Warehouse, QED Information Sciences, Wellesley, MA, 1992.
11Jackson P.: Introduction to Expert Systems, 3rd ed. Reading, Addison Wesley, 1998.
12Kimball R.: The Data Warehouse Toolkit, John Wiley and Sons, New York, 1996.
13Marakas G.M.: Decision Support Systems in the 21st Century, Prentice-Hall 2003.
14Medsker L., Liebowitz J.: Design and Development of Expert Systems and Neural Networks, Macmillan, New York, 1994.
15Mitroff I.I., Linstone H.A.: The Unbounded Mind: Breaking the Chains of Traditional Business Thinking, Oxford Univeristy Press, New York, 1993.

Doporučená Literatura

1TURBAN, E: Decision Support Systems and Intelligent Systems. Prentice Hall, 2004. 960 pp. ISBN-13: 978-0130461063.
2MARAKAS, G. M.: Decision Support Systems in the 21st Century. Prentice Hall, 2003, 564 pp. ISBN 0-13-092206-4.
3Mitroff I.I., Linstone H.A.: The Unbounded Mind: Breaking the Chains of Traditional Business Thinking, Oxford Univeristy Press, New York, 1993.
4CHECKLAND, P.: Systems Thinking, Systems Practice. New York : George Braziller, 2006, 352 pp. ISBN 10-0-8076-0453-4.